Robert Kielstra – Directeur ECW

Sinds 2014 maken de tuinders op Agriport A7 gebruik van aardwarmte om hun kassen te verwarmen. Hiermee is een grote stap gezet in de verduurzaming van de glastuinbouw op Agriport! Van zo’n 2,5 km diepte wordt warm water gewonnen van ca. 90 graden Celsius. Deze warmte wordt via leidingen naar de tuinders gebracht die daarmee voor een groot deel in hun warmtebehoefte worden voorzien. Robert Kielstra van ECW vertelt meer over het netwerk en gastspreekster Petra Barendse van Barendse Paprika’s legt uit waarom zij CO2 zoekt.
In een interview setting gaat Arend de Geus, presentator van NH Media, in gesprek met Robert Kielstra en Petra Barendse. Daarbij betrekt hij uiteraard ook de zaal in het gesprek.