Harm Jeeninga – ECN part of TNO

Wim Sinke wordt door ECN part of TNO vervangen door Harm Jeeninga.

“Harm Jeeninga heeft experimentele natuurkunde en milieukunde gestudeerd in Groningen. Hij is ruim 20 jaar actief in het energieonderzoek, met name op het gebied van socio-economisch onderzoek. Als directeur Markt bij ECN.TNO is hij verantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoeksprogramma en het vormgeven van de samenwerkingsverbanden met de industrie en overige kennisinstellingen.”
ECN part of TNO werkt met ongeveer honderd specialisten aan geavanceerde zonne-energietechnologie en -toepassingen.

Meer info