Hans van de Weide – Founder, Director en Developer van Sustenso

Sustenso ontwikkelt een duurzaam, milieuvriendelijk programma voor de afvalverwerking in de agrarische sector. Vandaar SUSTainable ENvironmental SOlutions: duurzame milieuoplossingen. Maar die EN kan net zo goed voor ENergy staan, want de meeste oplossingen van Sustenso zijn niet alleen duurzaam, maar leveren ook nog eens energie op.

Sustenso ontwikkelt een duurzaam, milieuvriendelijk programma voor de afvalverwerking in de agrarische sector. Vandaar SUSTainable ENvironmental SOlutions: duurzame milieuoplossingen. Maar die EN kan net zo goed voor ENergy staan, want de meeste oplossingen van Sustenso zijn niet alleen duurzaam, maar leveren ook nog eens energie op.
De twee bewezen technologieën die Sustenso daarvoor gebruikt (vergisting en digestaatverwerking) worden gekoppeld aan het natuurlijke proces van de fotosynthese: de lichtgedreven vastlegging en omzetting van CO2 door bacteriën en/of algen (microbiële biomassa) in nieuwe bacteriën en/of algen. De nieuwe microbiële biomassa heeft niet alleen marktwaarde, maar deze derde technologie resulteert bovenal ook in een minimale CO2-footprint.

Met de combinatie van deze drie technologieën zetten we een stap in de richting van de circulaire economie: zonder verspilling meer opbrengst.

We sparen het milieu, ontzorgen de tuinders en boeren, en geven zicht op een betere wereld.